Базавыя канцэпцыі Рыманавай геаметрыі


Рыманава геаметрыя вывучае ўласьцівасьці скрыўленай прасторы, напрыклад, як паверхня сферы і д.т.п. Перш за ўсё вызначым некаторыя аб'екты ў такой прасторы. Разгледзім такую замену каардынатаў:
yi=yi(x1,...,xn)
Калі каардынаты нейкага вектара A змяняюцца пры гэтым як дыфферэнцыял, г.зн.
dxi=(dxi/dyk)*dyk  (падвоенымі індэксамі пазначаецца сумма)
гэта ёсьць Axi=(dxi/dyk)*Ayk для вектара A,
гэты вектар A вызначаецца як кантраварыянтны вектар. Калі ж каардынаты вектара A змяняюцца як кампаненты градыента, г.зн.
df/dxi=(dyk/dxi)*(df/dyk)
гэта ёсьць Axi=(dxi/dyk)*Ayk для вектара A,
гэты вектар A вызначаецца як каварыянтны вектар.

Тэнзар можна фармальна запісаць як матрыцу, кампаненты якой Cij ёсьць памножаньнем кампанентаў нейкіх дзьвюх вектароў:
Cij=Ai*Bj
Такім чынам, контраварыянтны тэнзар Aij з дзьвюма індэксамі ёсьць памножаньнем дзьвух контраварыянтных вектароў, каварыянтны тэнзар Aij зь дзвума індэксамі ёсьць памножаньнем дзьвух каварыянтных вектароў, зьмяшаны тэнзар зь дзьвума індэксамі Aij ёсьць памножаньнем каварыянтнага і контраварыянтнага вектароў. Тэнзар зь n контраварыянтнымі і m каварыянтнымі індэксамі Ai1..inj1..jm можа быць вызначаны як памножаньне n контраварыянтных і m каварыянтных вектароў.

У Рыманавай геаметрыі пагадненьне аб складаньні Эйнштэйна абмяжоўваецца: браць сумму можна толькі па аднолькавым каварыянтнаму і контраварыянтнаму індэксам. Напрыклад:
(A*B)=Ai*Bi
ёсьць скалярным памножаньнем вектароў A і B. Трэба заўважыць, што каардынаты заўсёды контраварыянтныя, і ўзяцьце вытворнай дадае да тэнзара адзін каварыянтны індэкс.

Найбольш важкім аб'ектам у Рыманавай геаметрыі ёсьць метрычны тэнзар gij: адлегласьць паміж дзьвума бясконца блізкімі кропкамі прасторы вызначаецца як:
ds2=gijdxidxj
Тэнзар gij сімметрычны:
gij = gji
Контраварыянтны тэнзар gij вызначаецца з дапамогай такой роўнасьці:
gikgkj=Eij,
дзе Eij ёсьць адзінкавай матрыцай альбо сымвалем Кранекера. Элемент аб'ема вызначаецца як:
dV=(g1/2)*dx1..dxn
дзе (g1/2) ёсьць квадратным коранем з дэтэрмінанта матрыцы gij.

З дапамогай тэнзароў gij ды gij можна падымаць і зніжаць індэксы. Напрыклад:
Ai=gijAj
Aij=gikgjlAkl
Скалярнае памножаньне можна запісаць такім чынам:
(A*B)=AiBjgij

Найцікавым у Рыманавай геаметрыі ёсьць узяцьце вытворнай ад розных матэматычных аб'ектаў. Кампаненты вектароў ды тэнзароў у Рыманавай прасторы змяняюцца падчас паралельных пераносаў, таму што прасторы ня ўласьцівая лінейнасьць. Таму абагульненая вытворная можа быць запісана як:
DAi/dxl=dAi/dxl + CiklAk
дзе Cikl - нейкі набор лікаў, што залежаць ад каардынат. Гэты аб'ект, што, як будзе бачна надалей, ня ёсьць тэнзарам, звычайна завецца каэфіцыентам сувязі альбо сымвалем Крыстофеля. Ўзяцьце вытворнай вектара Ai па каардынаце xj пазначаецца як:
DAi/dxj=Ai;j
Вытворная тэнзара зь дзьвума індэксамі ёсьць:
Aik;l=dAik/dxl - CmilAmk - CmklAim
Вызначаная такім чынам вытворная мае ўсе ўласьцівасьці звычайнай альгэбраічнай вытворнай:
(AiBk);l=AiBk;l + Ai;lBk
Спраўдзім, што абагульнены дыфферэнцыял метрычнага тэнзара ёсьць нулём. Дыфферэнцыял DAi ёсьць вектарам, таму:
DAi=gikDAk, але
Ai=gikAk, і таму
DAi=D(gikAk)=gikDAk + AkDgik
Параўноўваючы першае і апошняе, прыходзім да непазьбежнай высновы, што Dgik=0. Такім чынам, метрычны тэнзар у Рыманавай геаметрыі ёсьць канстантай, нягледзячы на тое, што ягоныя кампаненты залежаць ад каардынатаў! Каб выразіць Cikl праз кампненты метрычнага тэнзара, возьмем вытворную ад яго як ад звычайнага тэнзара і пакладзем яе роўнай нулю:
gik;l=dgik/dxl - gmkCmil - gimCmkl = dgik/dxl - Ck,il - Ci,kl = 0
dgik/dxl=Ck,il + Ci,kl дзе Cikl=gimCm,kl
Напрыканцы, пасьля перамены індэксаў і складаньня роўнасьцяў, атрымліваем такую формулу для Cikl:
Cikl=gim(dgmk/dxl + dgml/dxk - dgkl/dxm)/2
Таксам карысная формула для змяненьня Cikl у розных каардынатах:
Ci xkl = Cm ynp(dxi/dym)(dyn/dxk)(dyp/dxl) + (d2ym/dxkdxl)(dxi/dym)
Зараз цалкам зразумела, што Cikl ня ёсьць тэнзарам. Cikl сімметрычныя адносна дзьвух ніжэйшых індэксаў:Cikl = Cilk

Некаторыя карысныя формулы для Рыманавай прасторы:

Тут g- дэтэрмінант gij.

Вызначым крывізну Рыманавай прасторы. Разгледзім паралельны перанос нейкага вектара Ai уздоўж бясконца малога контура і вынайдзем, як ён зьмяняецца. Потым успомнім тэарэму Стокса (гл ротар). Нарэшце
dAk=((dCikm/dxl)Ai - (dCikl/dxm)Ai + Cikm(dAi/dxl) - Cikl(dAi/dxm))*dSlm/2
дзе dSlm - плошча контура. Гэтая роўнасьць можа быць запісаная як:
dAk=RiklmAidSlm,
дзе Riklm ёсьць тэнзарам крывізны:
Riklm=dCikm/dxl - dCikl/dxm + CinlCnkm - CinmCnkl
Вызначыць тэнзар крывізны Riklm можна и так:
Ai;k;l - Ai;l;k = AmRmikl
Некаторыя ўласьцівасьці тэнзара крывізны:

З тэнзара крывізны зь чатырма індэксамі можна атрымаць спрошчаны тэнзар крывізны зь дзьвума індэксамі:
Rik=Rlilk
Непасрэдны выраз для Rik:
Rik=dClik/dxl - dClil/dxk + ClikCmlm - CmilClkm
Спрошчаны тэнзар крывізны сімметрычны:
Rik=Rki.
І, нарэшце, скалярная крывізна прасторы вызначаецца як:
R=gijRij.

Вось модуль для Delphi Riemann.pas, створаны спецыяльна для аналіза ўласьцівасьцяў Рыманавай прасторы. Усе, што трэба зрабіць - вызначыць метрычныя тэнзары gij ды gij у функцыях MetricDown і MetricUp, а таксама размернасьць прасторы N. Калі цяжка вылічыць зваротную матрыцу, можна выкарыстаць модуль Matrix.pas


©2002-2003, Veter      English  Беларуская  Русский
Сайт создан в системе uCoz