Статыстыка, працэсы дыффузіі ды Броўнаўскі рух


Працэсы дыффузіі ды Броўнаўскі рух

Разгледзім Броўнаўскі рух часьцінак у ідэальнай газе нейкіх іньшых часьцінак, такі, што канцэнтрацыя першых даволі малая, і можна разглядаць іх рух як сэрыю выпадковых перамяшчэньняў. Гэта значыць, што пры разліках Броўнаўскага руху першых часьцінак можна ўлічваць ўзаемадзеяньне толькі зь часьцінкамі іншага сорту і разьмеркаваньне апошніх лічыць раўнамерным. З такіх умоў вынікае, што ўсе кропкі прасторы роўныя для часьцінак першага сорту. Значыць, можна апісаць рух усіх часьцінак з зафіксаваным зыходным становішчам у тэрмінах умоўнай імавернасьці, улічваючы ўсе магчымыя шляхі. (Статыстычныя інтэгралы па траекторыях)

Высьветлім, як сярэдні квадрат адлегласьці паміж зыходным і канчатковым становішчамі часьцінкі залежыць ад часу. (Відавочна, што сярэдні радыус-вектар часьцінкі роўны нулю з прынцыпаў сімметрыі):
r2 = еi,jrirj = еiri2 + е i j rirj
Апошняя сума роўная нулю, таму што ўсе перамяшчэньні статыстычна незалежныя. Канчаткова:
<r2> = n*<D r2> = <D r2>*t /<D t>
Тут <D r2> - сярэдняя даўжыня вольнага прабегу і <D t> - сярэдняя працягласьць вольнага прабегу. Дзеля прастаты запішам гэтыя суадносіны так:
<r2> = At
дзе A ёсьць нейкай канстантай.

Канчаткова, інтэгральныя ўмовы для імавернага размеркаваньня часьцінак у прасторы:
p(r,t) = т...т p(D r0,D t0) p(D r1,D t1)... p(D rn,D tn) dr1dr2...drn-1
дзе
еi D ri = r - r0еi D ti = t - t0,
dr - элемент аб'ему і n - колькасьць улічваемых магчымых шляхоў. Яна павінна імкнуцца да бясконцасьці.

Адно з магчымых рашэньняў гэтых інтэгральных роўнасьцяў ёсьць:
p(r) = B*Exp(C*(r - r0)2)
Тут A і B могуць быць атрыманыя з умоваў нарміроўкі і атрыманай роўнасьці для сярэдняга квадрату адлегласьці:
p(r) = (1/pAt)Exp(-r2/At)
І менавіта гэтае рашэньне задавальняе нашым інтэгральным умовам! (Гэта можна лёгка праверыць, вылічыўшы толькі два інтэгралы. Паспрабуйце вылічыць:
т (1/pAD t1)Exp(-(r0 - r1)2/(AD t1)) (1/pAD t2)Exp(-(r1 - r2)2/(AD t2)) dr1)

Існуе іньшы падыход да апісаньня дыффузіі. Дыффузійная роўнасьць для выпадку невялікіх канцэнтрацыяў:
nv = D*grad n
дзе n - канцэнтрацыя, v - сярэдняя хуткасьць скіраванага руху газы і D - канстанта дыффузіі. Роўнасьць неразрыўнасьці ёсьць:
div nv + dn/dt = 0
З першых дзьвух роўнасьцяў атрымліваем:
DDn + dn/dt = 0
Тут D - апэратар Лапласа. Функцыі кшталту
p(r) = (1/pAt)Exp(-r2/At)
ёсьць функцыямі Грына атрыманай роўнасьці - яго рашэньні з дэльта-функцыяй у якасьці пачатковых умоваў. У нашым выпадку ўсе часьцінкі напачатку знаходзяцца у адной кропцы, і іхнім разьмеркаваньнем ёсьць дэльта-функцыя!

Мадэль Броўнаўскага руху Brownian.zip


Тэорыя працяканьня

Разгледзім крышталь з дэфектамі крышталічнай структуры. Калі электрычны ток ня можа праходзіць праз дэфект, то існуе нейкая крытычная канцэнтрацыя дэфектаў, пасьля перавышэньня якой крышталь становіцца няправодзячым. Гэта значыць, што знікаюць кластэры праводзячых вузлоў з бясконцымі памерамі. Тады паблізу крытычнай канцэнтрацыі невялікія змены канцэнтрацыі вядуць да агромністых зменаў у праводнасьці. Галоўная задача тэорыі працяканьня - вызначыць гэтую крытычную канцэнтрацыю для розных канфігурацыяў крышталічнай структуры. Існуе цікавы эфект - калі канцэнтрацыя блізкая да крытычнай, кластэры праводзячых вузлоў ўтвараюць фрактальныя структуры. Для квадратнай 2D сеткі крытычная канцэнтрацыя - 0.41, для кубічнай 3D сеткі - 0.69

Праграмныя коды для дасьледваньня і назіраньня 2D ды 3D крышталяў, а таксама праграма для дасьледваньня вынікаў эксперыментаў (вызначэньне крытычнай канцэнтрацыі, гл.Мэтад найменьшых квадратаў) Percol.zip


Выцяканьне газы ў вакуум

Разгледзім кантэйнер, напоўнены ідэальнай газай. У кантэйнеры ёсьць невялічкая адтуліна, і газа выцякае з яго даволі павольна. Вызначым, як тэмпература газы змяняецца з цягам часу. Усе парамэтры статыстычнай сістэмы могуць быць зададзены пэўнай функцыяй размеркаваньня. Напрыклад, калі патрэбным параметрам ёсьць модуль хуткасьці часьцінак газы, тады колькасьць часьцінак газы з хуткасьцямі ад v да v + dv ёсьць:
dN = N*f(v)*dv
дзе N - агульная колькасьць часьцінак у газе. Відавочна, што
тf(v)dv = 1
Функцыя f(v) змяняецца з цягам часу. Сярэдняя хуткасьць часьцінак газы ёсьць:
<v> = тvf(v)dv
Сярэдні квадрат хуткасьці ёсьць:
<v2> = тv2f(v)dv
Гэтая велічыня можа разглядацца як тэмпература газы, таму што кінетычная энергія часьцінак у клясычнай механіцы прапарцыянальная квадрату хуткасьці, і тэмпература прапарцыянальная сярэдняй кінетычнай энергіі часьцінак сістэмы. З-за адтуліны колькасьць часьцінак зьмяншаецца, і змяненьне колькасьці часьцінак з хуткасьцямі ад v да v + dv ў часе ёсьць:
d(dN)/dt = - dN*S*v/(4*V)
дзе S - плошча адтуліны і V - аб'ем кантэйнера. Камбінуючы усе роўнасьці, можна атрымаць такую роўнасьць для f(v):
df(v)/dt = - A*f(v)*(v - <v>)
дзе A = V/(4*S). Відавочна, што колькасьць часьцінак з большымі хуткасьцямі змяншаецца хутчэй, і максімум функцыі размеркаваньня f(v) рухаецца ў напрамку меньшых хуткасьцяў. Сярэдняя хуткасьць і сярэдні квадрат хуткасьці (тэмпература) таксама зьмяншаюцца. Гэта даволі цікавы статыстычны эфект - газ у кантэйнеры астывае, але на яго часьцінкі ня ўзьдзейнічаюць ніякія сілы, што маглі б зьмяніць іхнюю хуткасьць! Таксама відавочна, што найраспаўсюджанае разьмеркаваньне Максвэла ня можа быць рашэньнем атрыманай роўнасьці. У гэтым няма анічога дзіўнага - разьмеркаваньне Максвэла ёсьць разьмеркаваньне для статычных сістэмаў, якой нашая сістэма ня з'яўляецца.

Праграма, якая мадэлюе працэс выцяканьня газа ў вакуум і вылічае тэмпературу газа як функцыю часу  Gas.zip


Энтрапія

Энтрапія ёсьць мерай хаатычнасьці адвольнай статыстычнай сыстэмы. Агульнае вызначэньне энтрапіі заснаванае на функцыі размеркаваньня статыстычнай сістэмы, але не dS = DQ/T, што найчасьцей выкарыстоўваецца для вызначэньня энтрапіі:
S = Si pi ln(1/pi)
дзе pi - імавернасьці статыстычна незалежных здарэньняў 1..i. Гэтае вызначэньне можа быць прымененае як да "цеплавых" з'яў, так і да тэорыі кадзіраваньня інфармацыі. Цікава было б правесьці такі эксперымент:

Зьмяшчаем кампутар у тэрмастат. Запаўняем жорсткі дыск выпадковымі дадзенымі і вылічаем ягоную энтрапію, выкарыстоўваючы функцыю размеркаваньня для значэньняў асобных байтаў. Архівіруем дадзеныя. Вымяраем цеплыню Q, выдзеленую працэсарам, ды ягоную тэмпературу T. Зноўку вылічаем энтрапію жорсткага дыска. Ці роўна Q/T зьмяненьню энтрапіі жорсткага дыску? ;))) Мабыць, гэта залежыць ад магутнасьці працэсара :))))

Спраўдзім вядомыя роўнасьці для энтрапіі:
(i) dS = DQ/T
(ii) S = ln N
дзе DQ - бясконца малая колькасьць цеплаты, T - тэрмадынамічная тэмпература, N - колькасьць мікрастанаў у дадзеным энергетычным стане. Формула (i) - асобны выпадак агульнай формулы для раўнаважнага размеркаваньня Гібса. Для гэтага размеркаваньня
pi = A*Exp(-b*Ei)
дзе b = 1/(kT), Ei - энергія сыстэмы ў стане i, A = 1/(Si Exp(-b*Ei))
Пасьля пэўных матэматычных выкладак атрымліваем з дадзенага размеркаваньня і агульнай формулы:
dS = (<E2> - <E>2)b*db (*)
Трэба заўважыць, што ўсе Ei ёсьць канстантамі. Згодна з законам захаваньня энергіі:
d(<E>) = DQ(**)
Вылічыўшы d(<E>), атрымліваем:
d(<E>) = (<E2> - <E>2)*db
Параўноўваючы атрыманае, (*) і (**), спраўджваем пачатковую формулу:
dS = DQ/T (пастаянны памнажальнік k тут ня ўлічваецца; ён залежыць толькі ад выбранай сыстэмы адзінак).
Формула (ii) элементарна вылічаецца з дапамогай эргадычнай гіпотэзы і тэарэмы Ліувіля. Згодна з імі, усе мікрастаны у дадзеным энергетычным стане роўнаімаверныя, таму:
pi = 1/N,   i=1..N
Відавочна
S = ln N (пастаянны памнажальнік таксама ня ўлічваецца)

Канчаткова, выведзем раней ўжо выкарыстанае размеркаваньне Гібса. Энтрапія дасягае максімальнай велічыні ў раўнаважным стане (а менавіта такі стан з'яўляецца найбольш імаверным ў фізычных з'явах). Каб вызначыць знаходжаньне кропкі экстрэмума, будзем вар'іраваць усе імавернасьці з дадатковымі ўмовамі, што вынікаюць з вызначэньня імавернасьці і закона захаваньня энергіі:
dS = Si d(pi ln(1/pi)) = Si dpi ln(1/pi) + Si pi dpi/pi = Si dpi ln(1/pi) = 0
Sipi = 1 ці Sidpi = 0
Si Ei pi = <E> = const ці Si Ei dpi = 0
Выкарыстоўваючы мэтад Лагранжа для знаходжаньня ўмоўнага экстрэмума, знаходзім:
Si (-ln pi + a*Ei + b)dpi = 0
дзе a, b - множальнікі Лагранжа. Адсюль:
-ln pi = -a*Ei - b
pi = A1 Exp( - A2*Ei)
дзе A1, A2 - некаторыя канстанты. З дадатковых ўмоваў вынікае:
A2 = 1/T (пастаянны множальнік як заўсёды ня ўлічаны:))


©2002-2003, Veter      English  Беларуская  Русский
Сайт создан в системе uCoz